CHINA OVERSEASES HQ

การออกแบบสำนักงาน
ลูกค้า : ส่วนตัว
สถานที่ : เซินเจิ้น CN

DESCRIPTION :
วัตถุประสงค์ของเราสำหรับโปรเจกต์นี้คือการสร้างพื้นที่ที่มีอยู่ตามยุคสมัย และไม่ดูล้าสมัยเมื่อเทรนด์ต่างๆ พัฒนาขึ้น
เป้าหมายเดียวนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกใช้วัสดุของเรา & แบบฟอร์ม วิธีหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการมุ่งสู่ความคลาสสิกที่เหมาะสมและดึงเอาตัวอย่างการออกแบบองค์กรที่ยอดเยี่ยมในศตวรรษที่ผ่านมามาใช้ การเชื่อมโยงนี้เกี่ยวกับการยอมรับมรดก แต่ยังแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและความแข็งแกร่ง คุณสมบัติที่แทรกซึมอยู่ในการออกแบบนี้

go top