INTERNATIONAL FINANCE COMPANY

การออกแบบสำนักงาน
ลูกค้า : ส่วนตัว
สถานที่ : SHANGHAI, CN
พื้นที่ : 3,400 ตรม.

DESCRIPTION :
ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับเสน่ห์ระดับโลก แนวคิดการออกแบบของเราส่งเสริมการเติบโตและค่านิยมที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลาง ผสมผสานระหว่างความสวยงามแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ เราสร้างบรรยากาศที่ไม่แบ่งแยกซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเปิดรับความหลากหลายสำหรับลูกค้าและพนักงาน

go top