LUXOTTICCA

การออกแบบสำนักงาน
ลูกค้า : LUXOTICA
สถานที่ : สิงคโปร์
พื้นที่ : 2,000 ตร.ม.

DESCRIPTION :
LUXOTICA มองเห็นพื้นที่สำนักงานของพวกเขาเป็นสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวา มีชีวิตชีวา และมีส่วนร่วม ออกแบบมาเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ และเป็นตัวแทนวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาและโดดเด่นขององค์กรอย่างแท้จริง ยี่ห้อ

go top