MSIG TOWER

การออกแบบสำนักงาน
ลูกค้า : SM LAND
สถานที่ : JAKARTA, IDN

DESCRIPTION :
การออกแบบพื้นที่สาธารณะที่น่าหลงใหลซึ่งผสมผสานความมีชีวิตชีวาและความอเนกประสงค์ได้อย่างกลมกลืนเป็นงานที่ท้าทาย
แนวทางที่แหวกแนวและมุ่งเน้นชุมชนของเราจัดลำดับความสำคัญของความสามารถในการปรับตัว โดยจัดเตรียมพื้นที่อเนกประสงค์ที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจที่แตกต่างกันของสาธารณะ ทำให้มั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและพร้อมสำหรับอนาคต

go top