PAUL'S PLACE

การออกแบบที่อยู่อาศัย
ลูกค้า : พอล
สถานที่ : SHANGHAI, CN
พื้นที่ : 100 ตร.ม.

DESCRIPTION :
แนวคิดของเราสำหรับ ‘Apartment Simplex’ มีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่าความเรียบง่ายคือความซับซ้อนขั้นสูงสุด ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความต้องการของลูกค้าที่มีต่อสีและวิสัยทัศน์ของสถาปนิกเกี่ยวกับจานสีที่เป็นกลางทำให้เกิดพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกสงบ การออกแบบจับเอาแก่นแท้ของความเรียบง่าย นำเสนอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสงบสุขและความสามัคคี

go top