ผลงาน

ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของ SATU คือบุคลากร –
และผู้คนเหล่านั้นก็มาจากภูมิหลังที่หลากหลายซึ่งบ่งบอกถึงพื้นที่ที่พวกเขาออกแบบ

ลูกค้ารายสำคัญของเรา

เรามีความภาคภูมิใจในความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำทั่วโลกในภาคส่วนต่างๆ เช่น ยานยนต์ ไอทีและโทรคมนาคม การผลิต การเงิน กฎหมาย การตลาดและโฆษณา เภสัชกรรม การดูแลสุขภาพ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต การค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน และการศึกษา โดยนำเสนอมืออาชีพที่ยอดเยี่ยม บริการ.

พูดคุยเกี่ยวกับพื้นที่ของคุณกับเรา

พูดคุยเกี่ยวกับพื้นที่ของคุณกับเรา
go top